Maasto- ja vesiliikenne

Maasto- ja vesiliikenne

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tapahtuvaan maastoajoon tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa tarvitaan, vaikka toiminta ei miltään osin kuuluisi ympäristönsuojelulain piiriin.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja:

  • luonnolle
  • muulle ympäristölle
  • asutukselle
  • yleiselle virkistyskäytölle
  • kalastukselle
  • muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän tai vesistön pilaantumista. Öljyjä ja esimerkiksi poltto- ja jäähdytysnesteitä ei saa päästää maaperään tai vesistöön.

Jäällä ajaessa ei saa moottorikulkuneuvon nopeus ylittää 80 kilometrin tuntinopeutta. Mikäli ajo ei tapahdu ulkopuolisilta suljetulla luvallisella jääradalla, tulee jäällä ajettaessa autossa, moottorikelkassa ja moottoripyörässä olla maastoliikennelain mukaisesti liikennevakuutus ja kuljettajan pitää olla yli 15-vuotias. Tällaista toimintaa kunnassa valvoo poliisi ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Jäärata tarvitsee luvan

Maastoliikennelain mukaan toistuvan moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitusten tai kilpailujen järjestämiseen auratulla jääradalla tulee hakea maastoliikennelain mukainen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että jäärataa käytetään useammin kuin yksittäisiä kertoja talven aikana.