Ruokapalvelut

Ruokapalvelut

Kunnallisen ruokapalvelutoiminnan palvelujen tuottaminen on laeilla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa.

Ruokapalvelut vastaa kunnan koulujen, päiväkotien ja hoivapalveluiden asukkaiden ja henkilökunnan ruokapalveluista. Ruokapalveluissa on 4 valmistuskeittiötä, joista 2 toimittaa ruokaa myös muihin kunnan kouluihin ja päivähoitoyksiköihin.

Ruokalistat ja ravitsemussuositukset

Ruokalistasuunnittelu perustuu aina viimeisimpiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suomalaiset ravitsemussuositukset, Syödään yhdessä  -ravitsemussuositus lapsiperheille, kouluruokailun ravitsemussuositukset, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

Ruokapalveluilla on käytössä JAMIX-reseptiikkaohjelma. Ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja vastaa tuotekehityksestä ja uusien reseptien hyväksymisestä yhdessä henkilöstön kanssa ruokapalveluiden käyttöön.

Kouluruokailun kehittämiseen osallistuu moniammatillinen ruokatiimi, jossa on mukana myös oppilaita. Ruokalistat suunnitellaan monipuolisiksi, jotta mahdollisimman monen ruokailijan toiveet ja makutottumukset voitaisiin huomioida. Säännöllisillä asiakaskyselyillä kerätään palautetta, jotta voidaan huomioida mahdollisimman paljon toiveita ravitsemussuositusten puitteissa.

Koulukeskuksessa järjestetty yläluokkien maksullinen välipala ja koulujen iltapäiväkerhot noudattavat samaa kuuden viikon kiertävää välipalalistaa.

Elintarvikehankinta ja lähiruoka

Ruokapalvelussa tällä hetkellä käytettävät elintarvikkeiden sopimustuotteet on kilpailutettu KuntaPro Oy:n toimesta. Ruokapalvelun asiantuntijaryhmä on luonut ravitsemussuositusten pohjalta hankintakriteerit käytettäville elintarvikkeille.

Lähiruuan käyttö päiväkotien, koulujen ja hoivapalveluiden ruokailussa on yksi tavoitteemme. Lähellä viljeltyä ja tuotettua ruokaa käytämme päivittäin esim. perunat ja leipä. Lähiruokapäiviä päiväkotien ja koulujen ruokalistalta löytyy joka viikko. Lähiruokapäivä on merkitty ruokalistaan tammenlehti-tunnuksella.

Erityisruokavaliot

Tammelan kunnassa on käytössä erityisruokavalioiden osalta malli, joka on suunniteltu yhdessä sekä ympäristökuntien että FSHKY:n kanssa.

Neuvoloiden ja koulujen terveydenhoitajat käyvät lasten erityisruokavaliot läpi kouluuntulotarkastusten ja muiden vastaavien tarkastusten yhteydessä. Terveydenhoitajat myös päivittävät erityisruokavalioita eri ikäkausi- ja kouluuntulotarkastusten yhteydessä ja huolehtivat erityisruokavalioiden tiedottamisesta niin keittiön kuin vanhempien välillä.

Keittiöt

Koulukeskuksen valmistuskeittiö
Koulutie 1
31300 Tammela
050 372 2926

Ruisluodon valmistuskeittiö
Ruisluodontie 19
31300 Tammela
ruoka- ja puhdistuspalveluesimies
Tarja Virtanen
040 628 3222
[email protected]

 

Myllykylän koulun jakelukeittiö
(ruoka Koulukeskuksen keittiöstä)
Taskuahteentie 19
31300 Tammela
040 486 3231


Tammikartanon palvelukeittiö
(ruoka Ruisluodon keittiöstä)
Tammelantie 25
31300 Tammela
050 567 6343

 


Riihivalkaman koulun ja Tammitarhan
päiväkodin palvelukeittiö

(ruoka Koulukeskuksen keittiöstä)
Nuutinkulmantie 19
30100 Forssa
050 564 3764

Portaan koulun ja päiväkodin valmistuskeittiö
Suomaantie 8
31340 Porras
050 439 8374

 

Teuron koulun valmistuskeittiö
Teurontie 463
31250 Teuro
050 557 1811