Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Lapsenne on aloittamassa uuden ja jännittävän vaiheen elämässään. Kouluympäristö tapoineen ja toimintoineen on lapselle vieras ja sopeutuminen uuteen vaatii oman aikansa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö onkin tärkeää, jotta lapsi tuntisi olonsa hyväksi ja turvalliseksi. Yhteistyömuodoista tärkeimmät ovat vanhempainillat ja yhteiset keskustelutuokiot. 

Vanhempainillat ovat opettajan koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa kerrotaan ajankohtaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Yhteiset keskustelut mm. arviointikeskustelut tapahtuvat opettajan kutsusta, mutta myös vanhemmat voivat pyytää tapaamista opettajan kanssa. 

Koulussa voi toimia myös kasvatustyötä tukeva vanhempainyhdistys, joka järjestää oppilaille ja vanhemmille yhteistä toimintaa, kuten tempauksia ja varainkeräyksiä. Hyvällä yhteistyöllä vaikutetaan luokan ja koulun ilmapiiriin sekä koulutyön tuloksiin. 

Koulut pitävät yhteyttä huoltajiin myös sähköisesti Wilma-palvelun avulla. Wilma on verkossa oleva palvelu, jonka avulla voidaan hoitaa poissaoloilmoitukset, viestiä lapsen henkilökohtaisissa asioissa suoraan opettajan ja huoltajien välillä. Kaikilla kouluilla on myös Peda.net-palvelun kautta kotisivut, joissa tiedotetaan kaikkia koskevista ajankohtaisista asioista.

Lisätietoja

Wilma

Peda.net