Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Tarkempaa tietoa oppilashuollosta, oppilashuollon vuosikellosta, lomakkeista, suunnitelmasta löydät Tammelan peda.net-verkkosivuilta.

Koulukuraattori

Koulukuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä kouluissa sekä koko kouluyhteisön että yksittäisten oppilaiden kanssa. Kuraattori antaa oppilaalle ja hänen lähiyhteisölleen tukea, ohjausta ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään kouluyhteisön hyvinvointia, oppimisympäristöä sekä koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Koulukuraattorin työ sisältää mm. koulunkäyntiin, oppimiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen tai tunne-elämään liittyvien ongelmien selvittämistä ja tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa. Tietoa kuraattorin työstä löytyy Tammelan peda.net-verkkosivuilta.

Tiedote Oma Hämeen oppilas- ja opiskeluhuollon palveluista

Terveydenhoito

Koulukeskus 1–9 luokat,
Myllykylän, Portaan
ja Teuron koulut

Terveydenhoitaja
Anu Touronen
050 63 027

Riihivalkaman koulu

Terveydenhoitaja 
Tuuli Anolin
Terveydenhoitaja 
Jenna Kettunen
 

Hammashuolto

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Tammelan hammashoitola 
03 4191 2561

Koulukuraattori

Senja Leppäkoski
+358503367274
[email protected])
Koulukeskus, Koulutie 1
31300 Tammela


Koulupsykologi

040 725 8796

Vastaavan kuraattorin ja koulupsykologin palvelut

Oppilashuolto